Pomocník

1. preferuji tuto dobu:

plánovaný den příjezdu a odjezdu:

2. Moje prázdniny
3. Počet osob

4. moje data
Po odeslání kontaktního formuláře zpracovává osobní údaje, které jste uvedli, osoba odpovědná za ochranu osobních údajů, a to za účelem zpracování Vaší žádosti a na základě souhlasu, který jste udělil/a odesláním formuláře. Neexistuje žádná zákonem nebo smluvně stanovená povinnost k poskytnutíosobních údajů. Jejich neposkytnutí má pouze ten důsledek, že nebudete moci odeslat svou žádost a my ji nebudeme moci zpracovat. Máte právo svůj souhlas kdykoli prostřednictvím písemného sdělení odvolat, aniž by tím byla dotčena oprávněnost zpracovávání osobních údajů, které se provádělo na základě vašeho souhlasu až do tohoto odvolání.

Vaše informace budou použity pouze k nabídce a nebudou sdíleny třetím stranám.

Pokud neobdržíte odpověď, žádáme vás, abyste se ve vašem e-mailovém adresáři podívali na "nevyžádanou poštu". Čas od času jsou e-maily zaznamenávány jako SPAM a přesunuty do takovéto složky.